Budite povezani sa svojom flotom

devices@2xtablet

Budite povezani sa svojom flotom

devices@2xtablet

Budite povezani sa svojom flotom

devices@2xmobile

Budite povezani sa svojom flotom

Povežite se sa svojim plovilom koristeći Android ili iOS aplikaciju i imat ćete sve potrebne informacije o vašem plovilu na dohvatu ruke.

screens

Features

fleet-map
fleet-list
boat-details
alarm

Fleet map

Lokacija vaše flote u stvarnom vremenu.

Fleet list

Vaša flota na dlanu.

Boat details

Vidite svaku rutu, statisiku rute, status baterije i da li je kaljužna pumpa uključena.

Alarms

Mogućnost postavljanja alarma za dobivanje alarmnih poruka o niskom stanju napona na bateriji, aktivaciji kaljužne pumpe, alarma paljenja te pomaka plovila.

Budite povezani sa svojom flotom

Povežite se sa svojim plovilom koristeći Android ili iOS aplikaciju i imat ćete sve potrebne informacije o vašem plovilu na dohvatu ruke.

screens

Features

fleet-map
fleet-list
boat-details
alarm

Fleet map

Lokacija vaše flote u stvarnom vremenu.

Fleet list

Vaša flota na dlanu.

Boat details

Vidite svaku rutu, statisiku rute, status baterije i da li je kaljužna pumpa uključena.

Alarms

Mogućnost postavljanja alarma za dobivanje alarmnih poruka o niskom stanju napona na bateriji, aktivaciji kaljužne pumpe, alarma paljenja te pomaka plovila.

Budite povezani sa svojom flotom

Povežite se sa svojim plovilom koristeći Android ili iOS aplikaciju i imat ćete sve potrebne informacije o vašem plovilu na dohvatu ruke.

Features

fleet-map

Fleet map

Lokacija vaše flote u stvarnom vremenu.

fleet-list

Fleet list

Vaša flota na dlanu.

boat-details

Boat details

Vidite svaku rutu, statisiku rute, status baterije i da li je kaljužna pumpa uključena.

alarm

Alarms

Mogućnost postavljanja alarma za dobivanje alarmnih poruka o niskom stanju napona na bateriji, aktivaciji kaljužne pumpe, alarma paljenja te pomaka plovila.

Retail stores

Contact us


    Become our Distributor