Budite povezani
sa svojom flotom

Connect it Fleet app and hardware

Budite povezani
sa svojom flotom

Connect it Fleet app and hardware

Budite povezani sa svojom flotom

application and hardware

Budite povezani sa svojom flotom

Povežite se sa svojim plovilom koristeći Android ili iOS aplikaciju i imat ćete sve potrebne informacije o vašem plovilu na dohvatu ruke.

Functions of the app

Features

fleet-map
fleet-list
boat-details
alarm

Fleet map

Lokacija vaše flote u stvarnom vremenu.

Fleet list

Vaša flota na dlanu.

Boat details

Vidite svaku rutu, statisiku rute, status baterije i da li je kaljužna pumpa uključena.

Alarms

Mogućnost postavljanja alarma za dobivanje alarmnih poruka o niskom stanju napona na bateriji, aktivaciji kaljužne pumpe, alarma paljenja te pomaka plovila.

Budite povezani sa svojom flotom

Povežite se sa svojim plovilom koristeći Android ili iOS aplikaciju i imat ćete sve potrebne informacije o vašem plovilu na dohvatu ruke.

Functions of the app

Features

fleet-map
fleet-list
boat-details
alarm

Fleet map

Lokacija vaše flote u stvarnom vremenu.

Fleet list

Vaša flota na dlanu.

Boat details

Vidite svaku rutu, statisiku rute, status baterije i da li je kaljužna pumpa uključena.

Alarms

Mogućnost postavljanja alarma za dobivanje alarmnih poruka o niskom stanju napona na bateriji, aktivaciji kaljužne pumpe, alarma paljenja te pomaka plovila.

Budite povezani sa svojom flotom

Povežite se sa svojim plovilom koristeći Android ili iOS aplikaciju i imat ćete sve potrebne informacije o vašem plovilu na dohvatu ruke.

Features

fleet-map

Fleet map

Lokacija vaše flote u stvarnom vremenu.

fleet-list

Fleet list

Vaša flota na dlanu.

boat-details

Boat details

Vidite svaku rutu, statisiku rute, status baterije i da li je kaljužna pumpa uključena.

alarm

Alarms

Mogućnost postavljanja alarma za dobivanje alarmnih poruka o niskom stanju napona na bateriji, aktivaciji kaljužne pumpe, alarma paljenja te pomaka plovila.

Retail stores

Contact us


    Become our Distributor