Budite povezani sa svojim plovilom!

Povežite se sa svojim plovilom koristeći Android ili iOS aplikaciju i imat ćete sve potrebne informacije o vašem plovilu nadohvat ruke.

Provjerite:

geografski položaj vašeg plovila
napon na brodskim baterijama te status kaljužne pumpe
popis svih ruta sa podacima (dužina rute, brzina plovidbe, trajanje,…) te grafički prikaz rute

  
 

GEO LOKACIJA

Geografski položaj vašeg plovila u stvarnom vremenu (real time).

RUTE

Zabilježite sve rute koje ste preplovili sa svojim plovilom.

 

BATERIJE

Stanje napona na brodskim baterijama.

KALJUŽNA
PUMPA

Podaci o aktivaciji kaljužne pumpe i primanje alarmne poruke na mobilnom telefonu pri svakoj aktivaciji pumpe.

 

ALARMI

Mogućnost postavljanja alarma za dobivanje alarmnih poruka o niskom stanju napona na baterijama, aktivaciji kaljužne pumpe, alarma paljenja motora te pomaka plovila.

POSTAVKE

Upravljanje postavkama korisničkog računa te produživanje pretplate.